оригинални подаръци зимни олекотени завивки Панагюрище . ортопедични възглавници цени олекотени летни завивки онлайн фототапети : хавлиени кърпи Панагюрище , чаршафи онлайн . луксозни чаршафи , чаршафи Панагюрище олекотени завивки онлайн възглавници от латекс , Хавлиени кърпи – хавлиени кърпи онлайн спално бельо памучен сатен . кърпи за баня Детско спално бельо - детско спално бельо онлайн : оригинален подарък за мъж Шалтета - шалте , кувертюри - кувертюра . ортопедични възглавници . чаршафи онлайн спално бельо Панагюрище , мемори пяна възглавници 3D чаршафи цени , цветни шалтета кувертюри цени : оригинален подарък за сватба бродерия върху хавлии кувертюри цени Спално бельо - спално бельо сатен , оригинален подарък за сватба

Категории

Новини Виж всички »

: завивка 4 сезона , спално бельо онлайн детско спално бельо ранфорс кувертюри - кувертюра спално бельо онлайн , персонализирана бродерия върху хавлия . шалтета за легла детски чаршафи Панагюрище възглавници от пух . чаршафи ранфорс : бродерия върху хавлии : олекотени завивки четири сезонна олекотена завивка 4 сезона фотатапети за спалня : Възглавници - възглавница . чаршафи ранфорс чаршафи памук олекотени завивки бельо , олекотени летни завивки от памук . завивка 4 сезона чаршафи памук кърпи за баня . хавлиени кърпи от бамбук спално бельо Панагюрище . декоративни стикери . халати за баня Панагюрище Спално бельо - спално бельо сатен : завивки от гъши пух детски чаршафи Панагюрище мъжки халати за баня : спално бельо цени спално бельо Панагюрище , халати за баня Панагюрище възглавници ортопедични : спално бельо онлайн възглавница от елда завивки 4 сезона . оригинален подарък за жена детско спално бельо дисни : фототапет олекотени комплекти за спалня бебешки спални комплекти - памучни бебешки спални комплекти , чаршафи сатен : фототапети шалте онлайн , идея за подарък , луксозни шалтета . нестандартни подаръци детски чаршафи Панагюрище : уникални подаръци

Производители Виж всички »

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН COTTONCOLORS.EU

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията

между "КОТЪН КОЛОРС" ЕООД, гр. София, жк. Лозенец, ул."Николай Лилиев" 11 

Район Средец, ЕИК 203949228 , представлявано от Иван Найденов,

наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу

ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „www.bubamara-bg.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.cottoncolors.eu 

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.cottoncolors.eu 

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.cottoncolors.eu 

4. След кликане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в ПАЗАРСКАТА КОЛИЧКА Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. В момента на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

9. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и  да поръчва обявените стоки с или без регистрация на Интернет магазина www.bubamara-bg.com

10. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

11. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

12. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.bubamara-bg.com

13.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 


•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.cottoncolors.eu 

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.bubamara-bg.com

14.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
16. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.cottoncolors.eu 

17. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.bubamara-bg.com

17а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес bubamara.ltd@abv.bg ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 

22. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

23. ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при регистрация или попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Потребителите, например за:

  • помощ при попълване на поръчка;
  • информиране по имейл отностно продукти или услуги;
  • за предоставяне на услуги и поддръжка;
  • предоставяне на персонализирани промоционални оферти;


23а. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VII. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

25. В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 14 /четеринадесет/ дневен срок от покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер на адрес: гр. София, жк.Лозенец, ул. „Николай Лилиев “ 11, ет.1, ап.1 

26. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – по банкова сметка в 15 дневен законно установен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

27. Транспортните разходи са за сметка на магазина само в случаите на несъответствие или производствен дефект и при спазен 14 (четиринадесет) дневен срок след получаване на стоките. След приемане на върнати стоки и прегледа им, стойността им се възстановяват на клиента по банкова сметка в 15 дневен срок.

28. Ако по някаква причина клиент е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на доставката не е установил грешката си може да се свърже с фирмата на телефон + 359 898 628 408 , за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на новозаявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. „Котън Колорс“ ЕООД е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

29. При връщане на отказана стока, тя трябва да бъде придружена от доказателство за покупката (фактура и касова бележка) и формуляр за отказ от покупка (получава се заедно с пратката), неизползвана, неразопакована и в запазен търговски вид, със запазена оригинална опаковка, до адрес: гр. София, жк.Лозенец, ул. „Николай Лилиев “ 11, ет.1, ап.1 . Ако формуляра за отказ от покупка не е в пратката, моля да се свържете с нас на телефон + 359 898 628 408 или на посочения в магазина  e-mail, за да Ви го изпратим.

30. По хигиенни причини, спално бельо, одеяла, възглавници, олекотени завивки, хавлиени кърпи и халати с отворена опаковка не могат да бъдат отказани или върнати, освен ако не е в правото на клиента да ги върне, т.е. имат дефект, потвърден от нас. Желателно е, преди връщането на продукта, да се изпрати снимка на дефекта/повредата.

31. На рекламация не подлежат стоки, за които клиента е бил предварително предупреден за несъответствие, както и за стоки, за които не са спазени условията на експлоатация посочени на опаковката от производителя.

 

32. Изработени или доставени по поръчка и персонализирани продукти, не могат да бъдат върнати или заменени, като клиентът носи отговорност за точността на подадените размери. Не могат да бъдат върнати и продукти с персонализирана бродерия (бродерия по поръчка на клиента). Клиентът носи отговорност за точността на подадените данни относно съдържанието на избродираното – име, инициали, текст и др.  Това не важи за случаите когато продукта с нестандартни размери е с дефект или в случайте на индивидуална бродария, когато се установи, че е допусната грешка от страна на търговеца. 

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

33. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.cottoncolors.eu 

34. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

35. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

Всички снимки в сайта са илюстративни! Възможно е разминаване в тоновете на цветове при някои десени спално бельо и други продукти. Различни нюанси в цветовата гама са възможни и вследствие на различните настройки на мониторите.

Важно! За да запазите за дълго вида и сътоянието на стоките, моля спазвайте условията за гладене, пране и химическо третиране, които са обозначени на опаковката от производителя.

 

 

бебешки чаршафи - чаршафи за бебе , детски памучни чаршафи . луксозно спално бельо за бебета . завивка 4 сезона персонализиран подарък , евтини чаршафи онлайн . кърпи за глава : 3D спално бельо , шалтета за спалня . Хавлиени кърпи – хавлиени кърпи онлайн , хавлиени кърпи от бамбук , възглавници от мамори пяна идеи за подаръци , хавлии за баня олекотена завивка 4 сезона олекотени завивки бельо : бебешко спално бельо панагюрище : възглавници ортопедични , Детско спално бельо - детско спално бельо онлайн ортопедични възглавници цени . хавлии за баня Детско спално бельо - детско спално бельо онлайн : луксозни шалтета чаршафи 3D . детски чаршафи Панагюрище завивка 4 сезона . летни олекотени завивки . персонализирана бродерия върху хавлия ортопедични възглавници цени : кувертюри за легла онлайн . спално бельо ранфорс . халат за баня онлайн халати за баня Панагюрище , фототапети халати за баня цени спално бельо онлайн магазин : детско спално бельо цени олекотени завивки от гъши пух : Спални комплекти с олекотена завивка - олекотени спални комплекти , фототапет : олекотени завивки 4 сезона . фотатапети за стена : детски чаршафи дисни : луксозни чаршафи онлайн завивки 4 сезона : идея за подарък , декоративни стенни панели : фототапети , чаршафи онлайн , спално бельо с олекотена завивка кърпи за глава , възглавници от латекс . мъжки халати за баня халат за баня онлайн олекотени летни завивки от памук , персонализирани подаръци декоративни панели за стени : възглавници онлайн зимни завивки : мъжки халати за баня : олекотени летни завивки онлайн : детски чаршафи - детски чаршафи ранфорс . спално бельо с олекотена завивка възглавници ортопедични : завивки 4 сезона . възглавници от латекс възглавница за бременни завивки от гъши пух , детски чаршафи онлайн . декоративни стенни панели : ортопедични възглавници : олекотена завивка 4 сезона олекотени завивки онлайн . комплект спално бельо за бебе : фототапети . олекотени завивки бельо . халати за баня цени : бебешко спално бельо органичен памук възглавници от мамори пяна оригинални подаръци . нестандартни подаръци , Олекотени завивки - завивки : хавлиени кърпи Панагюрище : 3D чаршафи цени . фотатапети за спалня възглавница мемори пяна , луксозни шалтета . фототапети за стая луксозни чаршафи . кувертюри онлайн луксозни чаршафи онлайн . оригинален подарък за сватба декоративни стикери за стена бебешко спално бельо органичен памук луксозни чаршафи . летни олекотени завивки . халати за баня онлайн : Халати за баня – халати : завивки онлайн възглавница за бременни . Халати за баня – халати шалтета онлайн завивки 4 сезона чаршафи памук , бебешки спален комплект : зимни олекотени завивки цени , фотатапети за стена олекотени завивки онлайн , кувертюри онлайн , женски халати за баня : халати за баня Панагюрище . халати за баня онлайн , Бродерия на халат , детско спално бельо памучен сатен Спални комплекти с олекотена завивка - олекотени спални комплекти бебешки чаршафи - чаршафи за бебе детско спално бельо памучен сатен луксозни шалтета : спално бельо онлайн магазин : 3D чаршафи цени олекотени летни завивки цени , Халати за баня – халати . хавлиени кърпи Панагюрище . възглавници от пух , декоративни панели за стени , спално бельо онлайн магазин , възглавници онлайн спално бельо онлайн , олекотени летни завивки онлайн био възглавници луксозни чаршафи онлайн Чаршафи - чаршафи памук сатен халати за баня Панагюрище : бродерия върху хавлии бебешко спално бельо панагюрище . детски памучни чаршафи : цветни шалтета . хавлии за баня чаршафи Панагюрище , Халати за баня – халати кърпи за баня олекотени завивки от гъши пух , възглавница от лимец персонализирана бродерия върху хавлия . ортопедични възглавници : идея за подарък : евтини кувертюри онлайн . спално бельо Панагюрище ортопедични възглавници цени Бебешко спално бельо - бебешко спално бельо онлайн Спално бельо - спално бельо сатен , възглавници гъши пух , Шалтета - шалте , хавлиена кърпа за кръщене : кърпи за глава : завивка 4 сезона : цветни шалтета : евтини чаршафи онлайн чаршафи с ластик . олекотени завивки от гъши пух : възглавница от елда кувертюри - кувертюра чаршафи за бебешко легло : ортопедични възглавници цени евтини кувертюри онлайн бродерия на имена , зимни олекотени завивки Панагюрище , 3D чаршафи цени персонализирана бродерия върху хавлия . Спални комплекти с олекотена завивка - олекотени спални комплекти : фототапети шалтета за спалня ортопедични възглавници цени : шалтета за спалня фототапет Възглавници - възглавница , Чаршафи - чаршафи памук сатен . декоративни панели за стени фотатапети за спалня зимни завивки бебешко спално бельо органичен памук персонализирани подаръци : фототапети . олекотени завивки бельо : луксозни чаршафи онлайн олекотени завивки четири сезонна хавлии за баня чаршафи Панагюрище , възглавници онлайн : комплект спално бельо за бебе олекотени завивки четири сезонна халат за баня онлайн , спално бельо ранфорс , персонализирани подаръци : хавлиени кърпи от бамбук чаршафи 3D . цветни шалтета . декоративни панели за стени чаршафи 3D . персонализирани подаръци луксозни чаршафи евтино спално бельо онлайн завивки от гъши пух олекотени летни завивки от памук халати за баня цени : бебешки спални комплекти - памучни бебешки спални комплекти шалте по поръчка . женски халати за баня , кувертюри за легла онлайн : зимни олекотени завивки , луксозно спално бельо , шалтета за спалня , цветни шалтета Хавлиени кърпи – хавлиени кърпи онлайн : летни завивки : бродерия на инициали , чаршафи онлайн завивки 4 сезона , детско спално бельо памучен сатен завивки 4 сезона . шалтета за легла : бебешки спални комплекти - памучни бебешки спални комплекти . халат за баня онлайн . възглавници гъши пух халати за баня цени фотатапети за спалня олекотена завивка 4 сезона олекотени завивки 4 сезона олекотени завивки бельо възглавници от мамори пяна спално бельо ранфорс , олекотени завивки онлайн . шалтета за спалня : възглавница мемори пяна : кувертюри за спалня онлайн . декоративни панели за стени . халати за баня Панагюрище луксозни чаршафи онлайн , евтино спално бельо онлайн : персонализиран подарък възглавница за бременни : фотатапети за спалня . оригинални подаръци . спално бельо онлайн , завивка 4 сезона : бебешко спално бельо панагюрище , детско спално бельо цени : възглавници от мамори пяна : летни завивки олекотени летни завивки цени зимни олекотени завивки Панагюрище . луксозно спално бельо онлайн . евтино спално бельо онлайн . фототапети . кърпи за баня : евтино спално бельо онлайн , зимни завивки възглавници от мамори пяна 3D спално бельо : фототапети , зимни олекотени завивки Панагюрище . хавлиена кърпа за кръщене , ортопедични възглавници цени , комплект спално бельо за бебе . хавлии за баня : нестандартни подаръци . фототапети за стая . зимни олекотени завивки евтини чаршафи онлайн . спално бельо ранфорс . фотатапети за стена . шалте по поръчка . оригинален подарък за мъж . олекотена завивка 4 сезона . кърпи за баня . олекотени комплекти за спалня детско спално бельо памучен сатен халати за баня Панагюрище хавлиена кърпа за кръщене . Нови продукти: хавлиени кърпи и халати за баня с персонализирана бродерия : стикери за стена персонализирана бродерия върху хавлия , бродерия на имена завивки онлайн . зимни олекотени завивки цени спално бельо онлайн магазин . Спални комплекти с олекотена завивка - олекотени спални комплекти : детски чаршафи дисни , халати за баня онлайн : олекотена завивка 4 сезона : детски халати за баня кърпи за глава . комплект спално бельо за бебе : Хавлиени кърпи – хавлиени кърпи онлайн . декоративни стикери за стена : персонализиран подарък , кувертюри онлайн персонализирани подаръци , чаршафи 3D шалтета за спалня
. шалте онлайн бебешки спален комплект . халати за баня цени детско спално бельо дисни детско спално бельо ранфорс :

Възглавници - възглавница

. детски чаршафи онлайн .

чаршафи за бебешко легло

, зимни олекотени завивки . Олекотени завивки - завивки . Шалтета - шалте ,

възглавници от мамори пяна

,

чаршафи памук

: чаршафи сатен : Спално бельо - спално бельо сатен : възглавница за бременни : бродерия върху хавлии . възглавници от мамори пяна детско спално бельо дисни , бебешко спално бельо панагюрище