: спално бельо бамбук Детско спално бельо - детско спално бельо онлайн : луксозно спално бельо за бебета . олекотени комплекти за спалня , спално бельо онлайн . Възглавници - възглавница , детско спално бельо дисни , възглавница мемори пяна : спално бельо ранфорс кувертюри за легла онлайн : бебешки спален комплект : детско спално бельо цени , персонализирани подаръци евтино спално бельо онлайн възглавници от латекс : халати за баня онлайн . луксозно спално бельо за бебета . стикери за стена , зимни олекотени завивки цени мемори пяна възглавници летни завивки спално бельо памучен сатен , Шалтета - шалте , бебешки спални комплекти - памучни бебешки спални комплекти . бродерия върху хавлии : възглавница мемори пяна завивки 4 сезона , олекотени завивки четири сезонна , декоративни стикери : възглавница от лимец

Категории

Новини Виж всички »

, бебешки чаршафи - чаршафи за бебе чаршафи онлайн . шалте по поръчка . кърпи за глава : хавлиена кърпа за кръщене : зимни олекотени завивки Панагюрище нестандартни подаръци възглавница мемори пяна : Бебешко спално бельо - бебешко спално бельо онлайн олекотени завивки онлайн : женски халати за баня чаршафи 3D Олекотени завивки - завивки шалте онлайн , чаршафи ранфорс женски халати за баня , спално бельо памучен сатен чаршафи за бебешко легло , луксозно спално бельо за бебета хавлии за баня : подарък за имен ден . олекотени завивки бельо : оригинален подарък за жена , кувертюри цени . Халати за баня – халати олекотени завивки 4 сезона , детско спално бельо цени детско спално бельо ранфорс : спално бельо онлайн : възглавници от латекс мемори пяна възглавници . бродерия на хавлия , шалтета за легла . чаршафи с ластик : детско спално бельо памучен сатен олекотени завивки бельо . чаршафи 3D Хавлиени кърпи – хавлиени кърпи онлайн . спално бельо с олекотена завивка , детско спално бельо дисни олекотени летни завивки онлайн : халати за баня Панагюрище , шалтета цени олекотени завивки онлайн , декоративни стикери олекотени завивки бельо евтини чаршафи онлайн персонализирани подаръци : шалте по поръчка . завивка 4 сезона

Производители Виж всички »

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН COTTONCOLORS.EU

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията

между "КОТЪН КОЛОРС" ЕООД, гр. София, жк. Лозенец, ул."Николай Лилиев" 11 

Район Средец, ЕИК 203949228 , представлявано от Иван Найденов,

наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу

ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „www.bubamara-bg.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.cottoncolors.eu 

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.cottoncolors.eu 

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.cottoncolors.eu 

4. След кликане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в ПАЗАРСКАТА КОЛИЧКА Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. В момента на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

9. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и  да поръчва обявените стоки с или без регистрация на Интернет магазина www.bubamara-bg.com

10. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

11. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

12. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.bubamara-bg.com

13.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 


•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.cottoncolors.eu 

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.bubamara-bg.com

14.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
16. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.cottoncolors.eu 

17. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.bubamara-bg.com

17а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес bubamara.ltd@abv.bg ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 

22. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

23. ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при регистрация или попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Потребителите, например за:

  • помощ при попълване на поръчка;
  • информиране по имейл отностно продукти или услуги;
  • за предоставяне на услуги и поддръжка;
  • предоставяне на персонализирани промоционални оферти;


23а. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VII. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

25. В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 14 /четеринадесет/ дневен срок от покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер на адрес: гр. София, жк.Лозенец, ул. „Николай Лилиев “ 11, ет.1, ап.1 

26. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – по банкова сметка в 15 дневен законно установен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

27. Транспортните разходи са за сметка на магазина само в случаите на несъответствие или производствен дефект и при спазен 14 (четиринадесет) дневен срок след получаване на стоките. След приемане на върнати стоки и прегледа им, стойността им се възстановяват на клиента по банкова сметка в 15 дневен срок.

28. Ако по някаква причина клиент е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на доставката не е установил грешката си може да се свърже с фирмата на телефон + 359 898 628 408 , за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на новозаявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. „Котън Колорс“ ЕООД е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

29. При връщане на отказана стока, тя трябва да бъде придружена от доказателство за покупката (фактура и касова бележка) и формуляр за отказ от покупка (получава се заедно с пратката), неизползвана, неразопакована и в запазен търговски вид, със запазена оригинална опаковка, до адрес: гр. София, жк.Лозенец, ул. „Николай Лилиев “ 11, ет.1, ап.1 . Ако формуляра за отказ от покупка не е в пратката, моля да се свържете с нас на телефон + 359 898 628 408 или на посочения в магазина  e-mail, за да Ви го изпратим.

30. По хигиенни причини, спално бельо, одеяла, възглавници, олекотени завивки, хавлиени кърпи и халати с отворена опаковка не могат да бъдат отказани или върнати, освен ако не е в правото на клиента да ги върне, т.е. имат дефект, потвърден от нас. Желателно е, преди връщането на продукта, да се изпрати снимка на дефекта/повредата.

31. На рекламация не подлежат стоки, за които клиента е бил предварително предупреден за несъответствие, както и за стоки, за които не са спазени условията на експлоатация посочени на опаковката от производителя.

 

32. Изработени или доставени по поръчка и персонализирани продукти, не могат да бъдат върнати или заменени, като клиентът носи отговорност за точността на подадените размери. Не могат да бъдат върнати и продукти с персонализирана бродерия (бродерия по поръчка на клиента). Клиентът носи отговорност за точността на подадените данни относно съдържанието на избродираното – име, инициали, текст и др.  Това не важи за случаите когато продукта с нестандартни размери е с дефект или в случайте на индивидуална бродария, когато се установи, че е допусната грешка от страна на търговеца. 

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

33. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.cottoncolors.eu 

34. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

35. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

Всички снимки в сайта са илюстративни! Възможно е разминаване в тоновете на цветове при някои десени спално бельо и други продукти. Различни нюанси в цветовата гама са възможни и вследствие на различните настройки на мониторите.

Важно! За да запазите за дълго вида и сътоянието на стоките, моля спазвайте условията за гладене, пране и химическо третиране, които са обозначени на опаковката от производителя.

 

 

, ортопедични възглавници Възглавници - възглавница , луксозни чаршафи онлайн персонализирана бродерия върху хавлия персонализирани подаръци бродерия на хавлия : хавлиена кърпа за кръщене , чаршафи за бебешко легло , Бродерия на халат : спално бельо ранфорс бебешко спално бельо бамбук : луксозно спално бельо онлайн Детско спално бельо - детско спално бельо онлайн : детски чаршафи дисни луксозно спално бельо за бебета , олекотени завивки 2 в 1 евтино спално бельо онлайн чаршафи за бебешко легло : евтини чаршафи онлайн възглавница от лимец , 3D чаршафи цени чаршафи памук . фотатапети за спалня , възглавници от пух : детско спално бельо дисни : оригинални подаръци , зимни олекотени завивки цени олекотени летни завивки цени , възглавница мемори пяна : луксозни шалтета спално бельо цени Олекотени завивки - завивки . луксозно спално бельо за бебета : фотатапети за спалня , Нови продукти: хавлиени кърпи и халати за баня с персонализирана бродерия , идея за подарък . стикери за стена . спално бельо 3D , кувертюри за легла онлайн : 3D чаршафи цени : бебешки спален комплект . детски чаршафи - детски чаршафи ранфорс : спално бельо цени : детско спално бельо дисни : детски чаршафи Панагюрище : био възглавници възглавница от елда Спални комплекти с олекотена завивка - олекотени спални комплекти възглавници от мамори пяна летни завивки , био възглавници шалтета за легла , завивки четири сезона , бродерия върху хавлия . детско спално бельо дисни . фотатапети за спалня , чаршафи Панагюрище чаршафи с ластик . кувертюри за спалня онлайн идеи за подаръци : спално бельо Панагюрище : Чаршафи - чаршафи памук сатен : възглавници от мамори пяна , Декоративни пана за стена – декоративни панели за стена Халати за баня – халати . стикери за стена , завивки 4 сезона кърпи за баня фотатапети за спалня : кърпи за глава халат за баня онлайн : олекотени завивки 2 в 1 възглавници онлайн , луксозни чаршафи . идеи за подаръци . оригинален подарък за сватба възглавница за бременни . фототапети възглавници от мамори пяна , цветни шалтета луксозни шалтета хавлиени кърпи Панагюрище шалтета за легла : халати за баня Панагюрище олекотени завивки четири сезонна : детски чаршафи онлайн комплект спално бельо за бебе : чаршафи ранфорс спално бельо за бебе спално бельо бамбук бебешки спален комплект . детско спално бельо цени чаршафи сатен спално бельо за бебе : летни олекотени завивки : луксозни чаршафи спално бельо Панагюрище хавлиени кърпи Панагюрище , ортопедични възглавници : женски халати за баня . бебешки спални комплекти - памучни бебешки спални комплекти . олекотени завивки от гъши пух , възглавница от лимец , олекотени завивки четири сезонна декоративни панели за стени , чаршафи памук . шалтета цени оригинален подарък за жена : бебешки спален комплект олекотени завивки онлайн : спално бельо ранфорс , кувертюри за спалня онлайн . олекотени летни завивки онлайн , възглавници от латекс . спално бельо Панагюрище , чаршафи 3D олекотени комплекти за спалня , хавлиена кърпа за кръщене . бродерия върху хавлии луксозни чаршафи : кърпи за глава възглавници от пух възглавници гъши пух , спално бельо памучен сатен детски халати за баня евтини кувертюри онлайн мъжки халати за баня . хавлиена кърпа за кръщене . кувертюри за спалня онлайн , детски памучни чаршафи : подарък за имен ден подарък за имен ден , детски халати за баня възглавници онлайн : спално бельо за бебе : завивки онлайн . оригинален подарък за мъж шалтета за спалня , цветни шалтета , спално бельо с олекотена завивка кърпи за глава . детско спално бельо ранфорс : детски чаршафи онлайн . кърпи за баня : възглавници ортопедични . завивки 4 сезона : олекотени завивки четири сезонна , спално бельо онлайн магазин бебешки чаршафи - чаршафи за бебе : оригинален подарък за сватба , летни завивки био възглавници спално бельо за бебе . персонализирана бродерия върху хавлия : възглавница от лимец чаршафи с ластик , олекотени завивки 2 в 1 детски чаршафи - детски чаршафи ранфорс : завивки 4 сезона . олекотени завивки 2 в 1 . чаршафи ранфорс възглавница от елда , комплект спално бельо за бебе : хавлиени кърпи от бамбук , завивка 4 сезона 3D чаршафи цени чаршафи ранфорс чаршафи онлайн , нестандартни подаръци . детско спално бельо цени : олекотени завивки бельо детски памучни чаршафи био възглавници , кувертюри цени . шалтета за легла . чаршафи памук : бродерия върху хавлии детски чаршафи дисни . Възглавници - възглавница . фототапети за стая . бродерия върху хавлия хавлиени кърпи Панагюрище . декоративни панели за стени олекотени завивки 2 в 1 : спално бельо цени : летни завивки , Спално бельо - спално бельо сатен : олекотени завивки бельо : спално бельо Панагюрище . Халати за баня – халати , чаршафи сатен детско спално бельо памучен сатен . фотатапети за спалня , детско спално бельо дисни шалтета за легла летни завивки хавлиени кърпи Панагюрище завивки четири сезона , детски чаршафи Панагюрище бебешко спално бельо органичен памук шалте по поръчка : хавлиени кърпи от бамбук , бебешко спално бельо бамбук детски чаршафи дисни летни завивки . Нови продукти: хавлиени кърпи и халати за баня с персонализирана бродерия , персонализиран подарък . шалтета за легла : олекотени комплекти за спалня : спално бельо Панагюрище възглавници ортопедични , зимни завивки , възглавница за бременни : луксозно спално бельо възглавница от елда детско спално бельо дисни бродерия върху хавлии . халати за баня онлайн . зимни завивки . олекотени завивки бельо : спално бельо памучен сатен детски чаршафи Панагюрище олекотени летни завивки цени : възглавници ортопедични олекотени летни завивки от памук : хавлии за баня . чаршафи с ластик . луксозни шалтета оригинален подарък за жена , декоративни стикери : хавлии за баня бродерия на имена : идеи за подаръци : бродерия на имена възглавница от елда 3D спално бельо : Декоративни пана за стена – декоративни панели за стена възглавници от латекс . оригинален подарък за сватба идея за подарък оригинален подарък за жена : завивки 4 сезона . идея за подарък персонализиран подарък Шалтета - шалте : кувертюри за спалня онлайн цветни шалтета , луксозно спално бельо онлайн , 3D чаршафи цени Халати за баня – халати бебешко спално бельо панагюрище шалтета онлайн спално бельо цени . спално бельо онлайн магазин . олекотени летни завивки от памук . завивки четири сезона халати за баня Панагюрище Шалтета - шалте : мъжки халати за баня , мемори пяна възглавници спално бельо 3D кувертюри цени , възглавница от лимец : спално бельо Панагюрище цветни шалтета възглавници ортопедични ортопедични възглавници цени . мъжки халати за баня : комплект спално бельо за бебе халати за баня онлайн : бродерия на имена спално бельо Панагюрище : спално бельо цени , завивки 4 сезона идея за подарък . чаршафи онлайн бебешки чаршафи - чаршафи за бебе : кувертюри за спалня онлайн зимни олекотени завивки цени : детски халати за баня олекотени комплекти за спалня , декоративни стикери за стена . кувертюри цени , хавлиени кърпи Панагюрище летни завивки : шалте по поръчка хавлиени кърпи Панагюрище : оригинални подаръци чаршафи памук халати за баня Панагюрище . олекотени завивки 2 в 1 чаршафи сатен : декоративни панели за стени : фотатапети за стена . чаршафи за бебешко легло , оригинален подарък за жена : спално бельо ранфорс : бродерия на инициали : детски чаршафи - детски чаршафи ранфорс : олекотени завивки бельо
възглавници ортопедични : бродерия върху хавлия , евтини чаршафи онлайн зимни завивки : оригинален подарък за мъж персонализиран подарък : чаршафи с ластик детски чаршафи - детски чаршафи ранфорс : детско спално бельо памучен сатен Бродерия на халат детски чаршафи - детски чаршафи ранфорс . хавлии за баня ,

бебешки спални комплекти - памучни бебешки спални комплекти

Декоративни пана за стена – декоративни панели за стена :

възглавница мемори пяна

. кувертюри онлайн , Декоративни пана за стена – декоративни панели за стена

евтини чаршафи онлайн

, спално бельо Панагюрище : чаршафи памук