кувертюри за легла онлайн : спално бельо онлайн магазин , 3D спално бельо Декоративни пана за стена – декоративни панели за стена , женски халати за баня луксозно спално бельо : оригинален подарък за сватба персонализирана бродерия върху хавлия халати за баня онлайн , летни завивки . кувертюри цени , бебешко спално бельо бамбук . възглавница от елда . кувертюри - кувертюра , оригинален подарък за сватба . халати за баня онлайн цветни шалтета : халат за баня онлайн чаршафи Панагюрище : олекотени завивки от гъши пух , чаршафи Панагюрище . Декоративни пана за стена – декоративни панели за стена : евтини кувертюри онлайн оригинален подарък за мъж . завивки от гъши пух : кувертюри цени детско спално бельо цени бродерия върху хавлии . хавлиени кърпи Панагюрище . оригинални подаръци

Категории

Новини Виж всички »

хавлиена кърпа за кръщене бебешко спално бельо бамбук фотатапети за спалня : олекотена завивка 4 сезона Нови продукти: хавлиени кърпи и халати за баня с персонализирана бродерия . чаршафи ранфорс , кувертюри - кувертюра , спално бельо за бебе луксозно спално бельо онлайн възглавници от латекс : завивка 4 сезона : декоративни панели за стени възглавница мемори пяна . завивки от гъши пух . ортопедични възглавници цени , мемори пяна възглавници детски чаршафи дисни , фототапети за стая : мемори пяна възглавници : възглавници от латекс спално бельо за бебе . хавлиена кърпа за кръщене , Хавлиени кърпи – хавлиени кърпи онлайн , кърпи за баня . кърпи за глава , чаршафи за бебешко легло . възглавница мемори пяна чаршафи 3D , хавлии за баня . евтини кувертюри онлайн . цветни шалтета , Възглавници - възглавница : луксозно спално бельо : луксозни шалтета , възглавници онлайн : възглавница от лимец , шалтета за спалня фотатапети за спалня олекотени завивки от гъши пух , възглавница мемори пяна , кувертюри - кувертюра . 3D чаршафи цени детски чаршафи онлайн . оригинални подаръци Детско спално бельо - детско спално бельо онлайн , идея за подарък : евтино спално бельо онлайн зимни олекотени завивки цени . възглавници онлайн възглавница от лимец

Производители Виж всички »

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН COTTONCOLORS.EU

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията

между "КОТЪН КОЛОРС" ЕООД, гр. София, жк. Лозенец, ул."Николай Лилиев" 11 

Район Средец, ЕИК 203949228 , представлявано от Иван Найденов,

наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу

ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „www.bubamara-bg.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.cottoncolors.eu 

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.cottoncolors.eu 

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.cottoncolors.eu 

4. След кликане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в ПАЗАРСКАТА КОЛИЧКА Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. В момента на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

9. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и  да поръчва обявените стоки с или без регистрация на Интернет магазина www.bubamara-bg.com

10. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

11. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

12. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.bubamara-bg.com

13.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 


•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.cottoncolors.eu 

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.bubamara-bg.com

14.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
16. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.cottoncolors.eu 

17. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.bubamara-bg.com

17а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес bubamara.ltd@abv.bg ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 

22. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

23. ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при регистрация или попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Потребителите, например за:

  • помощ при попълване на поръчка;
  • информиране по имейл отностно продукти или услуги;
  • за предоставяне на услуги и поддръжка;
  • предоставяне на персонализирани промоционални оферти;


23а. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VII. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

25. В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 14 /четеринадесет/ дневен срок от покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер на адрес: гр. София, жк.Лозенец, ул. „Николай Лилиев “ 11, ет.1, ап.1 

26. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – по банкова сметка в 15 дневен законно установен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

27. Транспортните разходи са за сметка на магазина само в случаите на несъответствие или производствен дефект и при спазен 14 (четиринадесет) дневен срок след получаване на стоките. След приемане на върнати стоки и прегледа им, стойността им се възстановяват на клиента по банкова сметка в 15 дневен срок.

28. Ако по някаква причина клиент е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на доставката не е установил грешката си може да се свърже с фирмата на телефон + 359 898 628 408 , за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на новозаявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. „Котън Колорс“ ЕООД е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

29. При връщане на отказана стока, тя трябва да бъде придружена от доказателство за покупката (фактура и касова бележка) и формуляр за отказ от покупка (получава се заедно с пратката), неизползвана, неразопакована и в запазен търговски вид, със запазена оригинална опаковка, до адрес: гр. София, жк.Лозенец, ул. „Николай Лилиев “ 11, ет.1, ап.1 . Ако формуляра за отказ от покупка не е в пратката, моля да се свържете с нас на телефон + 359 898 628 408 или на посочения в магазина  e-mail, за да Ви го изпратим.

30. По хигиенни причини, спално бельо, одеяла, възглавници, олекотени завивки, хавлиени кърпи и халати с отворена опаковка не могат да бъдат отказани или върнати, освен ако не е в правото на клиента да ги върне, т.е. имат дефект, потвърден от нас. Желателно е, преди връщането на продукта, да се изпрати снимка на дефекта/повредата.

31. На рекламация не подлежат стоки, за които клиента е бил предварително предупреден за несъответствие, както и за стоки, за които не са спазени условията на експлоатация посочени на опаковката от производителя.

 

32. Изработени или доставени по поръчка и персонализирани продукти, не могат да бъдат върнати или заменени, като клиентът носи отговорност за точността на подадените размери. Не могат да бъдат върнати и продукти с персонализирана бродерия (бродерия по поръчка на клиента). Клиентът носи отговорност за точността на подадените данни относно съдържанието на избродираното – име, инициали, текст и др.  Това не важи за случаите когато продукта с нестандартни размери е с дефект или в случайте на индивидуална бродария, когато се установи, че е допусната грешка от страна на търговеца. 

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

33. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.cottoncolors.eu 

34. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

35. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

Всички снимки в сайта са илюстративни! Възможно е разминаване в тоновете на цветове при някои десени спално бельо и други продукти. Различни нюанси в цветовата гама са възможни и вследствие на различните настройки на мониторите.

Важно! За да запазите за дълго вида и сътоянието на стоките, моля спазвайте условията за гладене, пране и химическо третиране, които са обозначени на опаковката от производителя.

 

 

бродерия на инициали възглавница мемори пяна луксозно спално бельо онлайн : зимни олекотени завивки : шалте онлайн , чаршафи сатен , евтини чаршафи онлайн . спално бельо бамбук : евтини кувертюри онлайн кувертюри за легла онлайн , олекотена завивка 4 сезона , луксозни шалтета бебешки чаршафи - чаршафи за бебе , Нови продукти: хавлиени кърпи и халати за баня с персонализирана бродерия евтино спално бельо онлайн . луксозни чаршафи онлайн . цветни шалтета : Спални комплекти с олекотена завивка - олекотени спални комплекти , Спални комплекти с олекотена завивка - олекотени спални комплекти чаршафи с ластик спално бельо онлайн магазин . чаршафи за бебешко легло детски чаршафи онлайн нестандартни подаръци : възглавници онлайн , бебешко спално бельо панагюрище . оригинален подарък за сватба олекотени летни завивки от памук детски чаршафи Панагюрище шалтета онлайн олекотени завивки 4 сезона : завивки 4 сезона олекотени завивки онлайн завивки четири сезона кърпи за баня , декоративни стикери възглавници онлайн . евтини чаршафи онлайн летни олекотени завивки . възглавници гъши пух декоративни стикери за стена спално бельо памучен сатен : възглавница от лимец , оригинален подарък за жена възглавница от елда , детски чаршафи Панагюрище . чаршафи сатен : спално бельо 3D , луксозни шалтета , бебешко спално бельо органичен памук спално бельо онлайн магазин бебешки чаршафи - чаршафи за бебе : подарък за имен ден , Шалтета - шалте възглавници от латекс . олекотени завивки онлайн подарък за имен ден 3D спално бельо : фотатапети за спалня . кувертюри цени , Шалтета - шалте шалте по поръчка , олекотени завивки 2 в 1 , луксозно спално бельо спално бельо цени зимни олекотени завивки . детски памучни чаршафи : халати за баня цени чаршафи 3D кувертюри за спалня онлайн : олекотени летни завивки от памук чаршафи сатен луксозно спално бельо за бебета . спално бельо Панагюрище . чаршафи с ластик : Шалтета - шалте : олекотени завивки 2 в 1 . детски чаршафи Панагюрище възглавници от латекс бродерия на хавлия : шалтета цени кърпи за глава : бродерия на имена : оригинален подарък за сватба . уникални подаръци , фотатапети за спалня олекотени завивки бельо халати за баня онлайн : нестандартни подаръци халати за баня онлайн . спално бельо с олекотена завивка халат за баня онлайн бебешки спален комплект . хавлиени кърпи Панагюрище бебешко спално бельо бамбук : възглавници ортопедични : идея за подарък , шалтета по поръчка Детско спално бельо - детско спално бельо онлайн , кърпи за баня . спално бельо онлайн магазин : кувертюри - кувертюра , спално бельо с олекотена завивка бебешки спални комплекти - памучни бебешки спални комплекти , евтини чаршафи онлайн . възглавници от мамори пяна : завивки от гъши пух , кувертюри за спалня онлайн : завивки 4 сезона , кувертюри - кувертюра : 3D чаршафи цени . Спални комплекти с олекотена завивка - олекотени спални комплекти . био възглавници . персонализирана бродерия върху хавлия луксозни шалтета : спално бельо памучен сатен , олекотени летни завивки цени , чаршафи ранфорс бродерия върху хавлия , олекотени завивки онлайн . шалтета за легла декоративни стикери летни олекотени завивки олекотени завивки четири сезонна : декоративни панели за стени . олекотени комплекти за спалня детско спално бельо памучен сатен персонализирана бродерия върху хавлия персонализирана бродерия върху хавлия декоративни стикери , възглавници от пух : 3D спално бельо . бебешки спални комплекти - памучни бебешки спални комплекти . Бродерия на халат . възглавници онлайн спално бельо за бебе . детско спално бельо памучен сатен хавлиена кърпа за кръщене , спално бельо за бебе зимни олекотени завивки зимни олекотени завивки цени детски халати за баня , фототапети : олекотени завивки 4 сезона : евтини кувертюри онлайн . чаршафи сатен . хавлиени кърпи Панагюрище . детски чаршафи - детски чаршафи ранфорс . Олекотени завивки - завивки . олекотени завивки от гъши пух бебешки спален комплект , спално бельо памучен сатен , кувертюри - кувертюра спално бельо 3D бебешко спално бельо панагюрище халат за баня онлайн : детски чаршафи - детски чаршафи ранфорс , детско спално бельо цени завивки от гъши пух : възглавници онлайн стикери за стена : луксозни чаршафи онлайн , хавлиени кърпи Панагюрище декоративни панели за стени . олекотени летни завивки онлайн . спално бельо онлайн : възглавници гъши пух . детско спално бельо ранфорс . нестандартни подаръци подарък за имен ден възглавници от мамори пяна : персонализирани подаръци зимни олекотени завивки Панагюрище . Халати за баня – халати : фототапет възглавници от пух , спално бельо цени : спално бельо бамбук спално бельо 3D : спално бельо онлайн магазин , халат за баня онлайн . чаршафи ранфорс детски чаршафи онлайн кувертюри онлайн шалтета по поръчка , шалтета за спалня . олекотени завивки от гъши пух , уникални подаръци : кувертюри за легла онлайн : олекотени летни завивки онлайн чаршафи ранфорс . халати за баня онлайн фототапет чаршафи ранфорс : евтини кувертюри онлайн детски памучни чаршафи зимни олекотени завивки фототапети за стая , Декоративни пана за стена – декоративни панели за стена халати за баня онлайн Нови продукти: хавлиени кърпи и халати за баня с персонализирана бродерия олекотени летни завивки от памук . декоративни стикери бродерия на хавлия чаршафи онлайн евтини кувертюри онлайн бебешки чаршафи - чаршафи за бебе луксозни шалтета . детско спално бельо памучен сатен : хавлиени кърпи Панагюрище : Нови продукти: хавлиени кърпи и халати за баня с персонализирана бродерия . чаршафи ранфорс олекотени завивки 2 в 1 халати за баня онлайн . детски чаршафи Панагюрище , олекотени летни завивки цени . Хавлиени кърпи – хавлиени кърпи онлайн : бебешко спално бельо панагюрище , детско спално бельо памучен сатен . детски халати за баня олекотени завивки четири сезонна ортопедични възглавници цени : фотатапети за стена . мъжки халати за баня Хавлиени кърпи – хавлиени кърпи онлайн : декоративни стикери : декоративни стикери за стена персонализирана бродерия върху хавлия . фототапет : Олекотени завивки - завивки бебешко спално бельо бамбук : спално бельо Панагюрище . шалтета за спалня възглавници от мамори пяна : шалтета за спалня , луксозно спално бельо онлайн халати за баня цени : Декоративни пана за стена – декоративни панели за стена , кърпи за баня , луксозни шалтета : чаршафи ранфорс олекотени летни завивки цени спално бельо цени луксозно спално бельо спално бельо памучен сатен халати за баня Панагюрище спално бельо бамбук зимни олекотени завивки , детско спално бельо ранфорс детски памучни чаршафи : олекотени летни завивки от памук възглавници ортопедични идея за подарък женски халати за баня Хавлиени кърпи – хавлиени кърпи онлайн шалтета за легла кувертюри онлайн хавлии за баня : детско спално бельо цени Спални комплекти с олекотена завивка - олекотени спални комплекти детско спално бельо памучен сатен олекотени завивки бельо чаршафи сатен халат за баня онлайн халат за баня онлайн . оригинален подарък за жена . бебешко спално бельо панагюрище : завивки 4 сезона идеи за подаръци 3D спално бельо : кувертюри - кувертюра , фототапети . завивки 4 сезона , фотатапети за стена : олекотени завивки 4 сезона хавлии за баня : олекотени комплекти за спалня хавлиени кърпи Панагюрище , луксозни чаршафи онлайн : кърпи за баня ортопедични възглавници евтино спално бельо онлайн олекотена завивка 4 сезона , чаршафи памук фототапети . 3D чаршафи цени декоративни стикери за стена олекотени завивки 4 сезона . завивки четири сезона . фототапет летни олекотени завивки , олекотени завивки 2 в 1 кърпи за глава завивки 4 сезона хавлиена кърпа за кръщене Нови продукти: хавлиени кърпи и халати за баня с персонализирана бродерия , евтино спално бельо онлайн спално бельо с олекотена завивка , Спални комплекти с олекотена завивка - олекотени спални комплекти : Бродерия на халат

шалтета за легла

. Детско спално бельо - детско спално бельо онлайн декоративни панели за стени . Нови продукти: хавлиени кърпи и халати за баня с персонализирана бродерия , бебешки чаршафи - чаршафи за бебе : възглавница мемори пяна шалтета онлайн : детско спално бельо памучен сатен . детски халати за баня олекотена завивка 4 сезона .

персонализиран подарък

луксозно спално бельо : възглавници от мамори пяна : Нови продукти: хавлиени кърпи и халати за баня с персонализирана бродерия . хавлиени кърпи от бамбук хавлиена кърпа за кръщене : персонализирани подаръци възглавници от пух хавлиени кърпи от бамбук : мъжки халати за баня